Pashmina with Swaroski Style Details

$269.00 USD
  • Pashmina with Swaroski Style Details Blue
  • Pashmina with Swaroski Style Details Blue
  • Pashmina with Swaroski Style Details Blue
  • Pashmina with Swaroski Style Details Blue
  • Pashmina with Swaroski Style Details Black
  • Pashmina with Swaroski Style Details Black
  • Pashmina with Swaroski Style Details Red
  • Pashmina with Swaroski Style Details Red

Pashmina with Swaroski Style Details

$269.00 USD
$269.00 USD
Pure Pashmina shawl embedded with swarski style crystals through the edge.